• Upcoming Exhibitions

  2018 October 10th - 14th

  BIG ART Amsterdam

  More than 80 oversized artworks on show by contemporary artists & designers curated by Anne van der Zwaag.

   

 • Past Exhibitions

  2018 October 10th - 14th

  BIG ART Amsterdam

  More than 80 oversized artworks on show by contemporary artists & designers curated by Anne van der Zwaag.

   

  2018 February 8th - 11th

  OBJECT Rotterdam

  The fair is a platform for the latest limited editions and one-offs from well-known and upcoming designers working in different design disciplines and with various materials. OBJECT is thé place where the cutting edge between design, crafts, fashion, architecture and art becomes evident and it is a must-see for collectors, professionals and other design-minded people curated by Anne van der Zwaag..

   

  2017 October 11th - 15th

  BIG ART Amsterdam

  More than 40 oversized artworks on show by contemporary artists & designers curated by Anne van der Zwaag.

   

Studio Petra Hart / Heart-World

Oostelijke Handelskade 581, 1019 BW, Amsterdam

Telefoonnummer: +31 20 3 020 311

Websites: petrahart.com / petrahart.nl / heart-world.com

E-mail: info@petrahart.com

 

Privacyverklaring Studio Petra Hart / Heart-World

Studio Petra Hart / Heart-World, gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 581, 1019 BW, Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Oostelijke Handelskade 581

1019 BW, Amsterdam

020-3 020 311

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Petra Hart / Heart-World verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die via ons mailsysteem en de website verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u in te schrijven via  onze website, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer (bij betaling van kunstwerken en producten)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petrahart.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Petra Hart / Heart-World verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief en/of (vip) uitnodigingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Petra Hart / Heart-World neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Petra Hart / Heart-World) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Petra Hart / Heart-World bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende categorieën:

- Relaties van Studio Petra Hart / Heart-World: zolang u op de hoogte gehouden wil  worden van de activiteiten van Studio Petra Hart / Heart-World bewaren wij de persoonsgegevens zoals deze hierboven zijn benoemd. U kunt altijd bij Studio Petra Hart / Heart-World aangeven dat het account en bijbehorende historie verwijderd moet worden.

- Overige websitebezoekers: wij bewaren geen IP adressen van bezoekers aan onze website zolang zij zich niet bij ons inschrijven voor de nieuwsbrief. Bij contact met Studio Petra Hart / Heart-World kiest de bezoeker zelf actief voor het delen van persoonsgegevens. Deze bewaren wij niet langer dan noodzakelijk om een goede communicatie te voeren. Op verzoek kunnen wij communicatie per mail verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Petra Hart / Heart-World verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Studio Petra Hart / Heart-World gebruikt geen cookies.

 

Google Analytics

Studio Petra Hart / Heart-World maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief (eventuele) nieuwsberichten van Studio Petra Hart / Heart-World bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@petrahart.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Studio Petra Hart / Heart-World zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Studio Petra Hart / Heart-World wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Petra Hart / Heart-World neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@petrahart.com.

 

KvK 34185572 VAT Nr: NL 1878.47.393.B.01 IBAN: NL82ABNA05250.98.011

Studio Petra Hart - Amsterdam - The Netherlands - 0031 648150347 - 0031 203020311 - info@petrahart.com

The concepts and art on this website are protected by copyright and owned by artist Petra Hart © 2001-present Privacy Policy