Disclaimer-e-mail

Deze e-mail is, met de eventuele bijlagen, uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde en valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van deze e-mail, dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te stellen door te bellen naar Petra Hart via +31648150347 deze e-mail van uw computer te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen of te gebruiken, te kopiëren of op te slaan op welke informatiedrager dan ook. Petra Hart en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige verzending of verlate ontvangst van deze email.

The information contained in this e-mail, with any attachments, is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent. Without the permission of Petra Hart this information may not be copied, disseminated, disclosed or duplicated. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication he/she will not be entitled to read, copy, disseminate, disclose or duplicate it. He/she is kindly requested to inform Petra Hart of this immediately by calling +31648150347 and to destroy the original e-mail communication and the contents. Neither Petra Hart nor its subsidiaries accept any liability for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail.


Diese E-Mail mit allfälligen Anhängen ist ausschliesslich für den oben genannten Adressaten bestimmt und unterliegt dem Briefgeheimnis. Sie dürfen die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen nicht ohne Zustimmung des Absenders weiterleiten, verwenden, speichern oder kopieren. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger dieser E-Mail sind, bitten wir Sie, den Absender durch einen Anruf bei Petra Hart unter +31648150347 darüber zu informieren, diese E-Mail von Ihrem Computer zu löschen und den Inhalt nicht anderen zur Verfügung zu stellen oder zu verwenden. kopieren oder auf einem beliebigen Informationsträger speichern. Petra Hart und ihre verbundenen Unternehmen übernehmen keine Haftung für die fehlerhafte und unvollständige Übermittlung oder den verspäteten Erhalt dieser E-Mail.


 

Volg Petra om op de hoogte te blijven van haar laatste avonturen en tentoonstellingen.SINDS 2001 - PRESENT © PETRA HART
CONTEMPORARY ARTIST
Updates van Petra Hart en het laatste nieuws.

Klinkt goed? Meld u nu aan.